Des de la present pàgina web, responsabilitat de COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA que figura a la pròpia pàgina web i a l’Avís Legal, i representada per COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA (en endavant, JOVE DE BARCELONA), volem oferir-li una experiència de navegació i un servei segur i confiable.

Per això hem implementat la present política de privacitat que compleix amb les mesures de seguretat exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (en endavant, LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, aplicable al tractament de dades personals.

L’empresa que es troba darrere d’aquesta plataforma és JOVE DE BARCELONA, de qui incorporem les dades a continuació:

COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA
CIF: G65357642
Domicili: Carrer Sant Adrià 20 – Recinte Fabra i Coats, nauG,  CP: 08030 Barcelona.
Correu electrònic de contacte: info@jovedebarcelona.cat
Telèfon de contacte: +34 902 955 349

Per a qualsevol cosa que necessiti com a Usuari, pot contactar amb nosaltres al correu electrònic a dalt indicat o a la nostra direcció física.

 
1. EN QUINS APARTATS DE LA NOSTRA PLATAFORMA RECOLLIM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?
a) Apartat “Contacta”

A la nostra pàgina web l’Usuari trobarà l’opció d’escriure’ns per aclarir tots els dubtes que tingui en relació amb el funcionament dels serveis presentats a la Pàgina Web o qualsevol dubte que tingui mitjançant el formulari que trobarà a l’apartat “Contacta”.

Informar-lo que, en qualsevol cas, contactarem amb vostè, en el seu cas, a través del correu electrònic o dades que ens hagi indicat.

b) A través del nostre email corporatiu

A través del nostre email: info@jovedebarcelona.cat, l’Usuari ens podrà escriure i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb els nostres productes o sobre el funcionament de la Pàgina Web o blog.

c) Pels seus comentaris al blog

També podrem tenir accés a les seves dades pels comentaris que pugui fer a articles del blog, ja que les utilitzarem per a donar resposta al què hagi suggerit o comentat, en el seu cas.

 
2. QUINA és la FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES?
La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats al punt anterior és la de mantenir un contacte, directe i personalitzat, amb els nostres Usuaris o Clients. D’aquesta manera, utilitzarem la informació personal que tinguem, per a gestionar i donar resposta a les peticions; així com per a fins de publicitat i de prospecció comercial dels quals l’haguem informat.

L’e-mail que l’Usuari ens remeti mitjançant l’apartat de contacte i/o l’e-mail des del qual ens escrigui al nostre correu corporatiu, l’utilitzarem per a remetre informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagin plantejat, consells, notícies i promocions, segons correspongui.

En cap cas rebrà l’Usuari informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment previ, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la llei.

 
3. ÚS DE DADES PERSONALS
Comuniquem als nostres Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran incorporades a un fitxer titularitat de JOVE DE BARCELONA, degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola.

La finalitat del tractament de dades per les vies establertes en el punt 1 seran, en detall, les següents:

  1. Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari pugui realitzar.

 
4. COMPARTIR INFORMACIÓ AMB TERCERS
Com ja s’ha establert en els punts anterior, els responsables d’aquesta pàgina no facilitaran les dades dels Usuaris a tercers, excepte aquelles que els propis Usuaris posin a disposició d’altres Usuaris de la Pàgina Web.

Advertir-li que, com a Usuari, l’ús de les funcions habilitades a través d’aquesta plataforma que permeti la distribució de continguts i la interacció amb altres Usuaris com, per exemple, la inserció de comentaris en el blog, pot implicar que es mostrin part de les dades dels Usuaris per fora de la plataforma.

D’aquesta manera, quan l’Usuari publica continguts en un grup obert, aquests continguts i les dades personals vinculades als mateixos poden aparèixer en els resultats de motors de cerca.

És important que com a Usuari sigui conscient de que la retirada d’aquests continguts per  JOVE DE BARCELONA a sol·licitud de l’Usuari no impedirà la seva rèplica en altres llocs web, sobre els quals els responsables de la pàgina no tenen cap control.

 
5. CONSENTIMENT EXPRÉS PER AL TRACTAMENT DE LES DADES
En compliment del que exigeix la Llei Orgànica de Protecció de Dades i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’Usuari ens enviï dades personals, haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les dades, o quan ens escriu al nostre correu electrònic de contacte, estarà acceptant expressament que puguem emprar les dades per a la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta(es) acció(ns), l’Usuari ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que tractem les seves dades d’acord amb les finalitats mencionades en els apartats anteriors.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades en aquesta pàgina són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

 
6. Sobre ELS DRETS DE L’USUARI D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ
La Llei Orgànica de Protecció de dades ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari exercir drets i accions relacionades amb el tractament de les seves dades.

JOVE DE BARCELONA l’ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i /o quan així ho consideri convenient, l’Usuari podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició escrivint al nostre correu de contacte: info@jovedebarcelona.cat o enviar-nos una sol·licitud per correu físic al Carrer Sant Adrià 20, Recinte Fabra i Coats, nau G, 08030 Barcelona, adjuntant en ambdós casos còpia del passaport o el DNI (titular de les dades) i indicant en l’assumpte, de manera expressa, la petició que vol fer: accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició.

No obstant l’anterior, és important que l’Usuari tingui en compte que la informació que hagi compartit amb Usuaris podrà continuar sent visible i que els responsables d’aquesta pàgina s’exoneren de tota responsabilitat en relació a l’eliminació d’aquesta informació que ja forma part dels comptes i perfils d’altres Usuaris, com ja se li ha advertit en els anteriors paràgrafs.

Recordar a l’Usuari que en virtut del que disposa la normativa de protecció de dades, quan exerceixi un dret a cancel·lació de dades el que es produeix en el nostre sistema i que està permès per la citada llei, és un bloqueig de l’accés a les seves dades. Així doncs, quedaran totalment eliminades de manera visible per la nostra part i en els nostres sistemes, però alhora quedaran emmagatzemades durant el temps que sigui necessari per llei, totalment limitades, si bé; i per al cas de que es pogués accedir a elles, si una ordre judicial així ho establís.

 
7. MAJORIA D’EDAT
Com ja consta en l’Avís Legal, per a ser Client o Usuari de la nostra Pàgina Web, és necessària la majoria d’edat pel què, per poder gaudir dels nostres productes i serveis, serà necessari que l’Usuari sigui major de 18 anys.

 
8. LES MESURES DE SEGURETAT A LA RECOLLIDA DE DADES
Per a garantir la seguretat a la nostra plataforma, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres clients que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats en el primer punt.

D’aquesta manera, els responsables d’aquesta pàgina web mantenen els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la Pàgina Web.

No obstant l’anterior, en qualitat de client i/o usuari de la nostra Pàgina Web, l’Usuari entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la web en què està introduint les seves dades.

Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privacitat i seguretat de les seves dades d’identificació, utilitzant sempre la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

No obstant l’anterior, informem l’Usuari que ell serà l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades. Per tant, els responsables d’aquesta pàgina no es fan responsables de les situacions on el Client i/o Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que correspongui, ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys provocats per tercers aliens a aquests responsables, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb el que s’ha establert abans, els responsables d’aquesta pàgina no poden garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la plataforma; o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través d’aquests serveis. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal i, per als Usuaris registrats, es disposa de condicions específiques i, fins i tot, un codi ètic.

 
9. COOKIES
La pàgina web utilitza cookies de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si l’Usuari vol consultar quina és la nostra política al respecte, consulti aquí.

 
10. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
Ens reservem el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris de la Pàgina Web. En cas que aquesta modificació li afectés en el relatiu al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es realitza un tractament addicional de les mateixes, no informat prèviament, procediríem a notificar-li.

Es recomana, en tot cas, a l’Usuari, que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Pàgina Web cada cop que accedeixi a la mateixa.

 
11. INTEGRACIÓ AMB LA RESTA DE TEXTOS LEGALS
Aquesta política de privacitat es complementa amb l’Avís Legal i la Política de cookies associada a aquesta plataforma.